วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สอบ IELTS ที่เชียงใหม่ สมัครยังไง สอบวันไหน

สอน ติว IELTS เชียงใหม่ by Ace!

สมัครสอบ IELTS ที่เชียงใหม่

 ข้อสอบ IELTS มี 2 ชนิด คือ

1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก
2. General Training Module สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นมัธยม หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ IELTS เชียงใหม่
- บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต [ฉบับจริง] พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบสมัครสอบ [ขอรับได้จากศูนย์สอบ] มีทั้งศูนย์รับสมัครสอบที่บริติซ เคานซิส หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2X2 นิ้ว จำนวน (อายุไม่เกิน 6 เดือน )
- ค่าสมัครสอบ (เงินสดเท่านั้น)


IELTS เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องสมัครเรียนต่อ หรือ ฝึกงาน


 1. หมวดการฟัง ทั้ง Academic Module , General Training Module จะสอบเหมือนกัน
2. หมวดการพูด ทั้ง Academic Module , General Training Module จะสอบเหมือนกัน
3. หมวดการอ่าน สามารถเลือกได้ว่าจะสอบ  Academic Module หรือ General Training Module
4. หมวดการเขียน สามารถเลือกได้ว่าจะสอบ  Academic Module หรือ General Training Module


ค่าใช้จ่าย การสอบ IELTS และ ระเบียบการสอบ IELTS เชียงใหม่
  • ชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบ 
  • หากลงทะเบียนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ค่าสมัครสอบ 6,300 บาท 
  • ต้องสมัครสอบ IELTS เชียงใหม่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบจริง
  • หากไม่สามารถมาสอบด้วยเหตุผลทางสุขภาพ สามารถขอเปลี่ยนวันสอบ หรือ ขอค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่ง โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์มาตรฐานที่ออก 2 สัปดาห์ก่อนสอบ 
  • ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ หรือ เมื่อรอบสอบนั้นเต็ม
  •  ตารางสอบ IELTS รบกวนเข้า http://www.ielts.in.th/
  • คู่มือการสอบ IELTS เชียงใหม่ โปรดเข้า http://www.ielts.in.th/Data/thailand-exam-ielts-registration-guide-cm-2012.pdf
  • ส่วนมากจะสอบวันเสาร์ และ วันพฤหัส


-----------
พื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ ielts เชียงใหม่, สอน ielts เชียงใหม่, ติว ielts เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น